Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 H407V
    Nhan đề: Văn hoá dân gian dân chài thuỷ cư trên vịnh Hạ Long: Chuyên khảo :
DDC 398
Tác giả CN Hoàng Quốc Thái
Nhan đề Văn hoá dân gian dân chài thuỷ cư trên vịnh Hạ Long: Chuyên khảo : Chuyên khảo / Hoàng Quốc Thái
Thông tin xuất bản H.:Mỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 535tr. : ảnh màu, ; 21cm
Tóm tắt Trình bày khái quát đặc điểm địa - văn hoá Vịnh Hạ Long và quá trình phát triển các làng chài thuỷ cư trên vịnh Hạ Long. Nghiên cứu văn hoá, phong tục, tập quán: ăn, mặc, ở , tang ma, hiếu hỉ, thờ cúng tổ tiên, thần thánh, thuỷ thần và các lễ hội lễ hội, lễ tễ truyền thống. Đời sống sinh hoạt hằng ngày và hơn 100 bài dân ca giao duyên tiêu biểu của ngư dân làng chài vịnh Hạ Long
Từ khóa tự do Vịnh Hạ Long;
Từ khóa tự do Quảng Ninh;
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian;
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Hoàng Quốc Thái
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(2): 1162778, 1162815
00000000nam#a2200000ui#4500
00121227
00212
00488B16E95-7EB0-4513-917D-65C2358ADAF6
005202112210959
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047867523
039|a20211221095934|bphamhuong|y20211015095657|zhanhung
082 |a398|bH407V
100 |aHoàng Quốc Thái
245 |aVăn hoá dân gian dân chài thuỷ cư trên vịnh Hạ Long: Chuyên khảo : |bChuyên khảo / |cHoàng Quốc Thái
260 |a H.:|bMỹ thuật, |c2017
300 |a535tr. : |bảnh màu, ; |c21cm
520 |aTrình bày khái quát đặc điểm địa - văn hoá Vịnh Hạ Long và quá trình phát triển các làng chài thuỷ cư trên vịnh Hạ Long. Nghiên cứu văn hoá, phong tục, tập quán: ăn, mặc, ở , tang ma, hiếu hỉ, thờ cúng tổ tiên, thần thánh, thuỷ thần và các lễ hội lễ hội, lễ tễ truyền thống. Đời sống sinh hoạt hằng ngày và hơn 100 bài dân ca giao duyên tiêu biểu của ngư dân làng chài vịnh Hạ Long
653 |aVịnh Hạ Long;
653 |aQuảng Ninh;
653 |aVăn hoá dân gian;
653|aSách chuyên khảo
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
700 |aHoàng Quốc Thái
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(2): 1162778, 1162815
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/V%C4%83n%20h%C3%B3a%20DG%20d%C3%A2n%20ch%C3%A0i%20th%E1%BB%A7y%20c%C6%B0%20tr%C3%AAn%20v%E1%BB%8Bnh%20Hlong.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162815 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 H407V Sách tham khảo 2
2 1162778 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 H407V Sách tham khảo 1