Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 B510Q
    Nhan đề: Quan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống người Mường /
DDC 398
Tác giả CN Bùi Huy Vọng
Nhan đề Quan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống người Mường / Bùi Huy Vọng
Thông tin xuất bản H.: Văn hoá dân tộc, 2016
Mô tả vật lý 231tr.:ảnh ; 21cm
Tóm tắt Trình bày về vũ trụ quan, con người và vong vía cùng các nghi lễ làm vía ứng xử với vong, vía trong các nghi lễ tín ngưỡng của người Muờng
Từ khóa tự do Tín ngưỡng dân gian;
Từ khóa tự do Nghi lễ truyền thống; Dân tộc Mường
Từ khóa tự do Dân tộc Mường
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Bùi Huy Vọng
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162779
00000000nim#a2200000ui#4500
00121228
00212
0047E77BC0A-9695-434A-95AF-1936E74B9CD9
005202110280902
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786047014330
039|a20211028090315|bhanhung|y20211015101812|zhanhung
082 |a398|bB510Q
100 |aBùi Huy Vọng
245 |aQuan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống người Mường / |cBùi Huy Vọng
260 |aH.: |bVăn hoá dân tộc, |c2016
300 |a231tr.:|bảnh ; |c21cm
520 |aTrình bày về vũ trụ quan, con người và vong vía cùng các nghi lễ làm vía ứng xử với vong, vía trong các nghi lễ tín ngưỡng của người Muờng
653 |aTín ngưỡng dân gian;
653 |aNghi lễ truyền thống; Dân tộc Mường
653 |aDân tộc Mường
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700 |aBùi Huy Vọng
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162779
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/quan%20ni%E1%BB%87m%20%E1%BB%A9ng%20x%E1%BB%AD%20v%E1%BB%9Bi%20vong%20v%C3%ADa%20trong%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20m%C6%B0%E1%BB%9Dng.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162779 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 B510Q Sách tham khảo 1