Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 796
    Nhan đề: Lựa chọn biện pháp phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề trường Đại Học Hạ Long :
DDC 796
Tác giả CN Nguyễn Thế Anh
Nhan đề Lựa chọn biện pháp phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề trường Đại Học Hạ Long : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2021 / Nguyễn Thế Anh
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 41tr.
Từ khóa tự do Thể dục thể thao ngoại khóa
Từ khóa tự do Phong trào tập luyện
Từ khóa tự do Biện pháp
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201223
00000000nam#a2200000ui#4500
00121623
00213
00404AFC6E2-1096-4B56-8648-8788E3127E6C
005202204081041
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220408104150|ztrannhien
082 |a796
100 |aNguyễn Thế Anh
245 |aLựa chọn biện pháp phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề trường Đại Học Hạ Long : |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2021 / |cNguyễn Thế Anh
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300|a41tr.
653 |aThể dục thể thao ngoại khóa
653 |aPhong trào tập luyện
653 |aBiện pháp
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aThể dục, thể thao
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201223
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201223 Kho đọc số 2 tầng 2 796 Kết quả NCKH 1