Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 796
    Nhan đề: Lựa chọn bài tập nâng cao khả năng thực hiện kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân cho sinh viên năm thứ nhất khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ long :
DDC 796
Tác giả CN Phạm Huy Công
Nhan đề Lựa chọn bài tập nâng cao khả năng thực hiện kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân cho sinh viên năm thứ nhất khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ long : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2021 / Phạm Huy Công
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 41tr.
Từ khóa tự do Đá bóng bằng lòng bàn chân
Từ khóa tự do Kỹ thuật đá bóng
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201226
00000000nam#a2200000ui#4500
00121626
00213
0049FA1B468-F1DD-42CE-8C04-4E4E8DAAC1EC
005202204081055
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220408105454|ztrannhien
082 |a796
100 |aPhạm Huy Công
245 |aLựa chọn bài tập nâng cao khả năng thực hiện kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân cho sinh viên năm thứ nhất khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ long : |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2021 / |cPhạm Huy Công
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300|a41tr.
653 |aĐá bóng bằng lòng bàn chân
653 |aKỹ thuật đá bóng
653 |aBài tập
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aThể dục, thể thao
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201226
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201226 Kho đọc số 2 tầng 2 796 Kết quả NCKH 1