Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4 NG527S
    Nhan đề: Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch /
DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nhan đề Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2021
Mô tả vật lý 21 cm
Mô tả vật lý 344 tr.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam
Từ khóa tự do Hướng dẫn viên
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Sổ tay
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(3): 2117578-80
00000000nam#a2200000ui#4500
00121627
00212
004D3FA137C-2E67-4E68-9680-DB4340571E5B
005202204081108
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020|a978-604-85-0953-8
039|y20220408110813|ztrannhien
082 |a338.4|bNG527S
100 |aNguyễn Thị Minh Ngọc
245 |aSổ tay Hướng dẫn viên du lịch / |cNguyễn Thị Minh Ngọc
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2021
300 |c21 cm
300|a344 tr.
520 |aCung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam
653 |aHướng dẫn viên
653 |aDu lịch
653 |aSổ tay
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aDu lịch
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(3): 2117578-80
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117578 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 NG527S Sách tham khảo 1
2 2117579 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 NG527S Sách tham khảo 2
3 2117580 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 NG527S Sách tham khảo 3