Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 H203H
    Nhan đề: Hồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng /
DDC 959.7
Tác giả CN Azeau, Henri
Nhan đề Hồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng / Henri Azeau ; Dịch: Trần Xuân Trí, Ninh Xuân Thao ; H.đ., giới thiệu: Nguyễn Thị Hạnh, Dương Văn Quảng
Nhan đề Hội nghị Việt - Pháp tại Fontainebleau, tháng 7 năm 1946 = Ho Chi Minh, dernière chance : La conférence franco-vietnamienne de Fontainebleau, juillet 1946
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2021
Mô tả vật lý 327 tr. ; 24cm
Tóm tắt Cung cấp một cách nhìn mới về sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội nghị tại Fontainebleau tháng 7/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946, rút ra nhiều bài học về một cuộc đàm phán: Bài học về chọn thời điểm, địa điểm đàm phán; bài học về phương thức đàm phán; bài học về đánh giá thế và lực của ta, của đối phương; bài học về nghiên cứu quóoc tế; bài học về giải pháp tối thiếu; bài học về vận động dư luận...
Thuật ngữ chủ đề Tủ sách Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hội nghị Fontainebleau
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Sự kiện lịch sử
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(3): 2117624-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00121637
00212
0048D39A6ED-E20F-459C-AEDD-3ACD11DB5F9E
005202204280927
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220428092743|ztrannhien
082 |a959.7|bH203H
100 |aAzeau, Henri
245 |aHồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng / |cHenri Azeau ; Dịch: Trần Xuân Trí, Ninh Xuân Thao ; H.đ., giới thiệu: Nguyễn Thị Hạnh, Dương Văn Quảng
245|bHội nghị Việt - Pháp tại Fontainebleau, tháng 7 năm 1946 = Ho Chi Minh, dernière chance : La conférence franco-vietnamienne de Fontainebleau, juillet 1946
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2021
300 |a327 tr. ; |c24cm
520 |aCung cấp một cách nhìn mới về sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội nghị tại Fontainebleau tháng 7/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946, rút ra nhiều bài học về một cuộc đàm phán: Bài học về chọn thời điểm, địa điểm đàm phán; bài học về phương thức đàm phán; bài học về đánh giá thế và lực của ta, của đối phương; bài học về nghiên cứu quóoc tế; bài học về giải pháp tối thiếu; bài học về vận động dư luận...
650|aTủ sách Hồ Chí Minh
653 |aHội nghị Fontainebleau
653 |aHồ Chí Minh
653 |aSự kiện lịch sử
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aLịch sử
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(3): 2117624-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117624 Kho đọc số 1 tầng 1 959.7 H203H Sách tham khảo 1
2 2117625 Kho đọc số 1 tầng 1 959.7 H203H Sách tham khảo 2
3 2117626 Kho đọc số 1 tầng 1 959.7 H203H Sách tham khảo 3