Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 796 V500TH
    Nhan đề: Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số /
DDC 796
Tác giả CN Vũ Trọng Lợi
Nhan đề Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số / Vũ Trọng Lợi
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2021
Mô tả vật lý 176 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; một số kinh nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí điểm; giới thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận động dân gian
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117634-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00121640
00212
004E9CEC9A1-7B63-43F9-93C0-F029A29D683B
005202204291513
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0952-1
039|y20220429151342|ztrannhien
082 |a796|bV500TH
100 |aVũ Trọng Lợi
245 |aThể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số / |cVũ Trọng Lợi
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2021
300 |a176 tr. ; |c21 cm
520 |aTrình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; một số kinh nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí điểm; giới thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận động dân gian
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aThể dục thể thao
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aThể dục, thể thao
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117634-8
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117634 Kho đọc số 1 tầng 1 796 V500TH Sách tham khảo 1
2 2117635 Kho đọc số 1 tầng 1 796 V500TH Sách tham khảo 2
3 2117636 Kho đọc số 1 tầng 1 796 V500TH Sách tham khảo 3
4 2117637 Kho đọc số 1 tầng 1 796 V500TH Sách tham khảo 4
5 2117638 Kho đọc số 1 tầng 1 796 V500TH Sách tham khảo 5