Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 005
    Nhan đề: Xây dựng website bán vé tàu cao tốc đi Quan Lạn :
DDC 005
Tác giả CN Vũ Nguyễn Đức Khôi
Nhan đề Xây dựng website bán vé tàu cao tốc đi Quan Lạn : Khóa luận tốt nghiệp / Vũ Nguyễn Đức Khôi
Thông tin xuất bản Trường Đại học Hạ Long, 2022
Mô tả vật lý 58 tr. ; A4
Tóm tắt Cơ sở kiến thức. Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống. Xây dựng website
Môn học Máy tính và công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Lương Khắc Định
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1(1): 20300117
00000000nam#a2200000ui#4500
00121642
00217
003True
0042CCBA153-E815-490B-A337-EFEFD36A3B3B
005202205050844
006
007
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220505084432|ztrannhien
082|a005
100 |aVũ Nguyễn Đức Khôi
245 |aXây dựng website bán vé tàu cao tốc đi Quan Lạn : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cVũ Nguyễn Đức Khôi
260 |aTrường Đại học Hạ Long, |c2022
300 |a58 tr. ; |cA4
520 |aCơ sở kiến thức. Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống. Xây dựng website
690 |aMáy tính và công nghệ thông tin
691|aMáy tính
692|aKhoa học máy tính
700 |aLương Khắc Định|cTS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1|j(1): 20300117
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300117 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1 005 Khóa luận 1