Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 005
    Nhan đề: Xây dựng phần mềm tính điểm ngoại khoá bằng nhận diện khuôn mặt :
DDC 005
Tác giả CN Nguyễn Anh Thái
Nhan đề Xây dựng phần mềm tính điểm ngoại khoá bằng nhận diện khuôn mặt : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Anh Thái
Thông tin xuất bản Trường Đại học Hạ Long, 2022
Mô tả vật lý 53 tr. ; A4
Tóm tắt Tổ chức đánh giá hoạt động ngoại khóa cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Hạ Long. Phân tích và thiết kế phần mềm tính điểm ngoại khoá bằng nhận diện khuôn mặt. Phần mềm tính điểm ngoại khoá sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt
Môn học Máy tính và công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Huyền
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1(1): 20300119
00000000nam#a2200000ui#4500
00121644
00217
003True
00444022C0E-83C6-4784-AB38-566CB1325EF9
005202205050902
006
007
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220505090232|btrannhien|y20220505085518|ztrannhien
082|a005
100 |aNguyễn Anh Thái
245 |aXây dựng phần mềm tính điểm ngoại khoá bằng nhận diện khuôn mặt : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Anh Thái
260 |aTrường Đại học Hạ Long, |c2022
300 |a53 tr. ; |cA4
520 |aTổ chức đánh giá hoạt động ngoại khóa cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Hạ Long. Phân tích và thiết kế phần mềm tính điểm ngoại khoá bằng nhận diện khuôn mặt. Phần mềm tính điểm ngoại khoá sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt
690 |aMáy tính và công nghệ thông tin
691|aMáy tính
692|aKhoa học máy tính
700 |aPhạm Thanh Huyền|cThS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1|j(1): 20300119
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300119 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1 005 Khóa luận 1