Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 005
    Nhan đề: Xây dựng website công ty đấu giá Hợp Danh Quảng Ninh :
DDC 005
Tác giả CN Lê Mạnh Đức
Nhan đề Xây dựng website công ty đấu giá Hợp Danh Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Mạnh Đức
Thông tin xuất bản Trường Đại học Hạ Long, 2022
Mô tả vật lý 48 tr. ; A4
Tóm tắt Tổng quan về công nghệ xây dựng website. Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống. Xây dựng website
Môn học Máy tính và công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quỳnh Nga
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1(1): 20300122
00000000nam#a2200000ui#4500
00121647
00217
003True
0044FE04A99-9632-4BF9-B3B4-D683CD966029
005202205050910
006
007
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220505091048|ztrannhien
082|a005
100 |aLê Mạnh Đức
245 |aXây dựng website công ty đấu giá Hợp Danh Quảng Ninh : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cLê Mạnh Đức
260 |aTrường Đại học Hạ Long, |c2022
300 |a48 tr. ; |cA4
520 |aTổng quan về công nghệ xây dựng website. Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống. Xây dựng website
690 |aMáy tính và công nghệ thông tin
691|aMáy tính
692|aKhoa học máy tính
700 |aNguyễn Quỳnh Nga|cThS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1|j(1): 20300122
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300122 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1 005 Khóa luận 1