Thông tin tài liệu
DDC 700
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Thiền
Nhan đề Hình họa 2 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu Hội họa / Nguyễn Thị Thiền chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 97tr. ; A4
Tóm tắt Vẽ mô hình khối mắt. Mô hình khối mũi. Mô hình khối môi. Mô hình khối tai. Khối sọ.Tượng phạt mảng. Tượng lột da.
Từ khóa tự do Hình họa
Từ khóa tự do Hội họa
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400097
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121692
002130
004E8CE1630-3061-43A3-99F2-6AA6CFAA9925
005202209281620
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220928162027|btrannhien|y20220928161854|ztrannhien
082 |a700
082|bNG527H
100|aNguyễn Thị Thiền
245 |aHình họa 2 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu Hội họa / |cNguyễn Thị Thiền chủ biên
260 |c2022
300 |a97tr. ; |cA4
520 |aVẽ mô hình khối mắt. Mô hình khối mũi. Mô hình khối môi. Mô hình khối tai. Khối sọ.Tượng phạt mảng. Tượng lột da.
653 |aHình họa
653 |aHội họa
690 |aNghệ thuật
691|aMỹ thuật
692|aHội họa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400097
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400097 Kho đọc số 4 tâng 1 700 Tài liệu lưu hành nội bộ 1