Thông tin tài liệu
DDC 780
DDC
Tác giả CN Trịnh Thị Kim Oanh
Nhan đề Thanh nhạc tập 2 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc / Trịnh Thị Kim Oanh chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 101tr. ; A4
Tóm tắt Kỹ thuật hát nảy tiếng (Staccato). Ứng dụng kỹ thuật hát nảy tiếng (Staccato).
Từ khóa tự do Thanh nhạc
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400106
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121702
002130
00473E2826D-E0DF-4E21-83AE-CD2937A8DFBC
005202210041449
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221004144956|ztrannhien
082 |a780
082|bTR313TH
100|aTrịnh Thị Kim Oanh
245 |aThanh nhạc tập 2 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc / |cTrịnh Thị Kim Oanh chủ biên
260 |c2022
300 |a101tr. ; |cA4
520 |aKỹ thuật hát nảy tiếng (Staccato). Ứng dụng kỹ thuật hát nảy tiếng (Staccato).
653 |aThanh nhạc
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
692|aThanh nhạc
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400106
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400106 Kho đọc số 4 tâng 1 780 Tài liệu lưu hành nội bộ 1