Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782
    Nhan đề: 15 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày /
DDC 495.782
Tác giả CN Dương Thị Hồng Yên
Nhan đề 15 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày / Dương Thị Hồng Yên chủ biên
Thông tin xuất bản H : Nxb. Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 303tr. : minh hạo ; 20,5cm
Tóm tắt Cuốn sách được sắp xếp theo bố cục từ dễ đến khó, từ trình độ sơ cấp đến trung cấp. Nội dung được chia làm 3 phần chính: Phần 1 là các cấu trúc câu thông dụng, phần 2 là đáp án cho các bài luyện tập ở phần 1, và phần 3 là phụ lục, giúp người đọc hiểu rõ hơn về ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
Từ khóa tự do Tự học
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2116303-7
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(10): 1161570-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00116752
00212
004A9C36078-B1E0-4643-815C-C3E4A7BDCD88
005202012021059
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048951443|c95000
039|a20201202105937|bphamhuong|c20191023102348|dphamhuong|y20190719144530|zphamhuong
082 |a495.782
100 |aDương Thị Hồng Yên
245 |a15 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày / |cDương Thị Hồng Yên chủ biên
260 |aH : |bNxb. Hồng Đức, |c2018
300 |a303tr. : |bminh hạo ; |c20,5cm
520 |aCuốn sách được sắp xếp theo bố cục từ dễ đến khó, từ trình độ sơ cấp đến trung cấp. Nội dung được chia làm 3 phần chính: Phần 1 là các cấu trúc câu thông dụng, phần 2 là đáp án cho các bài luyện tập ở phần 1, và phần 3 là phụ lục, giúp người đọc hiểu rõ hơn về ngữ pháp
653 |aTiếng Hàn Quốc
653 |aTự học
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2116303-7
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(10): 1161570-9
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/15-ph%C3%BAt-t%E1%BB%B1-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-h%C3%A0n%20m%E1%BB%97i%20ng%C3%A0y.jpg
890|a15|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1161570 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 1
2 1161571 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 2
3 1161572 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 3
4 1161573 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 4
5 1161574 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 5
6 1161575 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 6
7 1161576 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 7
8 1161577 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 8 Hạn trả:24-03-2023
9 1161578 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 9
10 1161579 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 10 Hạn trả:25-04-2022