Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 K311NH
    Nhan đề: 120년 전 여수를 읊다 : 오횡묵의 여수잡영 /
DDC 495.782
Tác giả CN 김준옥
Tác giả CN Kim Jun-ok, Kim Byeong-ho, Kim Hee-tae
Nhan đề 120년 전 여수를 읊다 : 오횡묵의 여수잡영 / 김준옥, 김병호, 김희태
Nhan đề Nhớ về Yeosu 120 năm trước: Yeosu Japyoung của Oh Hoeng-muk
Thông tin xuất bản 도서출판 심미안, 2019
Mô tả vật lý 251tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117160
00000000nam#a2200000ui#4500
00120817
00212
0048CDAD256-BB0B-40D4-A71F-8369CFE89DE1
005202107061606
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9788963812748
039|y20210706160634|ztrannhien
082 |a495.782|bK311NH
100 |a김준옥
100|aKim Jun-ok, Kim Byeong-ho, Kim Hee-tae
245 |a120년 전 여수를 읊다 : 오횡묵의 여수잡영 / |c김준옥, 김병호, 김희태
245|aNhớ về Yeosu 120 năm trước: Yeosu Japyoung của Oh Hoeng-muk
260 |b도서출판 심미안, |c2019
300|a251tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117160
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117160 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 K311NH Sách tham khảo 1