Thông tin tài liệu
DDC 495.782
Tác giả CN Choi Eunkyu
Nhan đề Tiếng Hàn Seoul 4A: SBT / Choi Eunkyu, Jong Yongmi, Kim Jonghyun, Kim Hyunkyung
Lần xuất bản 14
Thông tin xuất bản Trường Đại học Seoul
Thông tin xuất bản Korean
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 309tr. ;
Tóm tắt Bao gồm từ vựng, ngữ pháp và diễn đạt, nói, nghe và nói, đọc và viết, bài tập, đi bộ văn hoá, phát âm, tự đánh giá.
Từ khóa tự do Tiếng Hàn
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn Quốc
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Seoul
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2116992
00000000nam#a2200000ui#4500
00120441
002120
00490490966-2785-423F-B93A-30F0F69456DA
005202012041437
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a978-89-539-3434-4
039|y20201204144001|ztrannhien
082 |a495.782
100 |aChoi Eunkyu
245 |aTiếng Hàn Seoul 4A: SBT / |cChoi Eunkyu, Jong Yongmi, Kim Jonghyun, Kim Hyunkyung
250|a14
260 |bTrường Đại học Seoul
260|aKorean
260|c2019
300 |a309tr. ;
520|aBao gồm từ vựng, ngữ pháp và diễn đạt, nói, nghe và nói, đọc và viết, bài tập, đi bộ văn hoá, phát âm, tự đánh giá.
653 |aTiếng Hàn
653 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
653 |aTiếng Hàn Seoul
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2116992
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116992 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách tham khảo 1