Thông tin tài liệu
DDC 495.782
Tác giả CN Nghiêm Thị Thu Hương
Nhan đề Luyện tập nâng cao năng lực dịch Hàn-Việt Việt-Hàn / Nghiêm Thị Thu Hương
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý 292tr. ;
Tóm tắt Giúp mọi người có thể có khả năng dịch thực tế thông qua các câu hỏi luyện tập, từ mới, ví dụ, dịch thuật… Giải thích ví dụ về phần người học ngoại ngữ có thể mắc lỗi đặc biệt trong văn bản và giải thích kĩ thuật dịch theo cấu trúc của văn bản là sự khác biệt lớn nhất trong ngôn ngữ hai nước để có thể luôn có khả năng dịch thuật.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn Quốc
Từ khóa tự do Hàn-Việt
Từ khóa tự do Việt-Hàn
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2116995
00000000nam#a2200000ui#4500
00120444
002120
0044A4C27DA-9A3B-47FF-A1FE-32AA06B11B10
005202012041452
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a978-89-7482-850-9
039|y20201204145439|ztrannhien
082 |a495.782
100 |aNghiêm Thị Thu Hương
245 |aLuyện tập nâng cao năng lực dịch Hàn-Việt Việt-Hàn / |cNghiêm Thị Thu Hương
250|a1
260 |bTrường Đại học Quốc gia Hà Nội
260|c2015
300 |a292tr. ;
520|a Giúp mọi người có thể có khả năng dịch thực tế thông qua các câu hỏi luyện tập, từ mới, ví dụ, dịch thuật… Giải thích ví dụ về phần người học ngoại ngữ có thể mắc lỗi đặc biệt trong văn bản và giải thích kĩ thuật dịch theo cấu trúc của văn bản là sự khác biệt lớn nhất trong ngôn ngữ hai nước để có thể luôn có khả năng dịch thuật.
653 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
653 |aHàn-Việt
653 |aViệt-Hàn
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2116995
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116995 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách tham khảo 1