Thông tin tài liệu
DDC 495.782
Tác giả CN Kim Sunjung
Nhan đề Thành ngữ, quán dụng ngữ tiếng Hàn / Kim Sunjung, Kim Sungsoo, Lee Sohyun, Jung Jaeyoung
Lần xuất bản 5
Thông tin xuất bản Korean Language Plus
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 292tr. ;
Tóm tắt Thông qua các câu tục ngữ, người đọc có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống thực tế của Hàn Quốc, văn hóa giải trí, cảm xúc của người Hàn Quốc thông qua các câu chuyện và ví dụ đa dạng tuỳ theo tình huống và chủ đề. Luyện tập nói bằng 60 câu tục ngữ mà người Hàn Quốc thường sử dụng. Mỗi chủ đề đều chứa đựng những điều thú vị, những câu chuyện ngày xưa, chủ đề thảo luận và trò chơi.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn Quốc
Từ khóa tự do Quán dụng ngữ
Từ khóa tự do Thành ngữ
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2116996
00000000nam#a2200000ui#4500
00120445
002120
0040D3C5415-C5F3-4222-96A0-E834C72BC1FA
005202012041457
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a 978-89-5518-645-1
039|y20201204145926|ztrannhien
082 |a495.782
100 |aKim Sunjung
245 |aThành ngữ, quán dụng ngữ tiếng Hàn / |cKim Sunjung, Kim Sungsoo, Lee Sohyun, Jung Jaeyoung
250|a5
260 |bKorean Language Plus
260|c2012
300 |a292tr. ;
520|aThông qua các câu tục ngữ, người đọc có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống thực tế của Hàn Quốc, văn hóa giải trí, cảm xúc của người Hàn Quốc thông qua các câu chuyện và ví dụ đa dạng tuỳ theo tình huống và chủ đề. Luyện tập nói bằng 60 câu tục ngữ mà người Hàn Quốc thường sử dụng. Mỗi chủ đề đều chứa đựng những điều thú vị, những câu chuyện ngày xưa, chủ đề thảo luận và trò chơi.
653 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
653 |aQuán dụng ngữ
653 |aThành ngữ
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2116996
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116996 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách tham khảo 1