Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Baker, Mona
Nhan đề In other words: a coursebook on translation / Mona Baker
Lần xuất bản Third edition
Thông tin xuất bản Routledge, 1992
Mô tả vật lý 369p.
Từ khóa tự do Translation
Từ khóa tự do Coursebook
Từ khóa tự do In other words
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 2 tầng 2(3): 1200047-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00121325
002110
0042F63461C-0539-4A47-AC0F-A1AB99D4E158
005202202181408
008081223s1992 vm| eng
0091 0
020 |a9781138666887
039|a20220218140804|bphamhuong|y20220216100445|ztrannhien
082 |a420|bB100I
100 |aBaker, Mona
245 |aIn other words: a coursebook on translation / |cMona Baker
250|aThird edition
260 |bRoutledge, |c1992
300 |a369p.
653 |aTranslation
653 |aCoursebook
653|aIn other words
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho mượn sô 2 tầng 2|j(3): 1200047-9
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/TA18.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1200047 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 B100I Sách giáo trình 1
2 1200048 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 B100I Sách giáo trình 2
3 1200049 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 B100I Sách giáo trình 3