Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Munday, Jeremy
Nhan đề Introducing translation studies: theories and applications / Jeremy Munday
Lần xuất bản Fourth edition
Thông tin xuất bản Routledge, 2008
Mô tả vật lý 376p.
Từ khóa tự do Translation
Từ khóa tự do Introducing
Từ khóa tự do Theories
Từ khóa tự do Applications
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 2 tầng 2(4): 1200067-70
00000000nam#a2200000ui#4500
00121340
002110
0048DD9AF7C-1E6B-4975-98ED-AB4136460E03
005202202211021
008081223s2008 vm| eng
0091 0
020 |a9781138912557
039|a20220221102151|bphamhuong|y20220216162343|ztrannhien
082 |a420|bM512I
100 |aMunday, Jeremy
245 |aIntroducing translation studies: theories and applications / |cJeremy Munday
250|aFourth edition
260 |bRoutledge, |c2008
300 |a376p.
653 |aTranslation
653 |aIntroducing
653|aTheories
653|aApplications
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho mượn sô 2 tầng 2|j(4): 1200067-70
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/TA33.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1200067 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 M512I Sách giáo trình 1
2 1200068 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 M512I Sách giáo trình 2
3 1200069 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 M512I Sách giáo trình 3
4 1200070 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 M512I Sách giáo trình 4