Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Bassnett, Susan
Nhan đề Translation Studies / Susan Bassnett
Lần xuất bản Fourth edition
Thông tin xuất bản Routledge, 1988
Mô tả vật lý 190p.
Từ khóa tự do Translation
Từ khóa tự do Studies
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 2 tầng 2(2): 1200075-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00121344
002110
0040F0B7A80-BC18-469A-989F-6F46B2D588A8
005202403200937
008081223s1988 vm| eng
0091 0
020 |a9780415506731
039|a20240320093747|btrannhien|c20220221110243|dphamhuong|y20220217092041|ztrannhien
082 |a420|bB100TR
100 |aBassnett, Susan
245 |aTranslation Studies / |cSusan Bassnett
250|aFourth edition
260 |bRoutledge, |c1988
300 |a190p.
653 |aTranslation
653 |aStudies
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho mượn sô 2 tầng 2|j(2): 1200075-6
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/TA37.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1200075 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 B100TR Sách giáo trình 1
2 1200076 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 B100TR Sách giáo trình 2