Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Janet Cameron
Nhan đề The English - speaking world / Janet Cameron
Thông tin xuất bản Free webactivities, 2012
Mô tả vật lý 27cm
Mô tả vật lý 95tr.
Từ khóa tự do Speaking
Từ khóa tự do World
Từ khóa tự do English
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2117525
00000000nam#a2200000ui#4500
00121534
002120
00409DA5A72-3585-4941-AA5E-19FE511A611A
005202203211727
008081223s2012 vm| eng
0091 0
039|a20220321172753|btrannhien|y20220321172722|ztrannhien
082 |a420|bJ100TH
100 |aJanet Cameron
245 |aThe English - speaking world / |cJanet Cameron
260 |bFree webactivities, |c2012
300 |c27cm
300|a95tr.
653 |aSpeaking
653 |aWorld
653 |aEnglish
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2117525
890|b0|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117525 Kho đọc số 1 tầng 1 420 J100TH Sách tham khảo 1