Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Hoang Van Van
Nhan đề Translation: Theory and practice / Hoang Van Van
Thông tin xuất bản Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 27cm
Mô tả vật lý 159tr.
Từ khóa tự do Practice
Từ khóa tự do Translation
Từ khóa tự do Theory
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2117526
00000000nam#a2200000ui#4500
00121535
002120
0049B1B8AFF-8375-45B8-893F-27E95776C25B
005202203211731
008081223s2018 vm| eng
0091 0
039|y20220321173134|ztrannhien
082 |a420|bH407TR
100 |aHoang Van Van
245 |aTranslation: Theory and practice / |cHoang Van Van
260 |bGiáo dục, |c2018
300 |c27cm
300|a159tr.
653 |aPractice
653 |aTranslation
653 |aTheory
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2117526
890|b0|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117526 Kho đọc số 1 tầng 1 420 H407TR Sách tham khảo 1