Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 030 Đ116M
    Nhan đề: 100 di sản nổi tiếng thế giới /
DDC 030
Tác giả CN Đặng Nguyên Minh
Nhan đề 100 di sản nổi tiếng thế giới / Đặng Nguyên Minh
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa Thông tin, 2006
Mô tả vật lý 311 tr. ; 21 cm
Từ khóa tự do Di sản thế giới
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Đặng Nguyên Minh
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2510234
00000000nam#a2200000ui#4500
00114651
00212
0046B6B3D4A-85AE-4D06-BAA9-6A6109DF70A2
005202007191636
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c2006
039|a20200719163625|bhangpham|y20170327092247|zhangpham
082 |a030|bĐ116M
100 |aĐặng Nguyên Minh
245 |a100 di sản nổi tiếng thế giới / |cĐặng Nguyên Minh
260 |aH. : |bVăn hóa Thông tin, |c2006
300 |a311 tr. ; |c21 cm
653 |aDi sản thế giới
653 |aVăn hóa
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692|aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
700 |aĐặng Nguyên Minh
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2510234
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2510234 Kho mượn Cơ sở 2 030 Đ116M Sách tham khảo 1