Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 345.597 PH104B
    Nhan đề: Bình luận Bộ luật hình sự /.
DDC 345.597
Tác giả CN Phạm Thái
Nhan đề Bình luận Bộ luật hình sự /. T.1 / Phạm Thái,
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb.Pháp lý, 1986
Mô tả vật lý 126tr. ; 19cm
Tóm tắt Đây là tập bình luận về từng điều khoản của các chương I, II, III, VII, VIII của phần chung Bộ luật hình sự. Trong tập sách này chủ yếu nói về chương VII, VIII về những đối tượng đặc biệt là người chưa thành niên và quân nhân phạm tội...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Bình luận
Môn học Pháp luật
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2101422
00000000nam#a2200000ui#4500
001376
00212
004758F267E-6EBC-4284-9FE1-DA0CDF25A432
005202104291415
008081223s1986 vm| vie
0091 0
039|a20210429141508|bphamhuong|c20130826164608|dngocanh|y20130826164421|zngocanh
082 |a345.597|bPH104B
100 |aPhạm Thái
245 |aBình luận Bộ luật hình sự /. |pT.1 / |cPhạm Thái,
260 |aHà Nội : |bNxb.Pháp lý, |c1986
300 |a126tr. ; |c19cm
520 |aĐây là tập bình luận về từng điều khoản của các chương I, II, III, VII, VIII của phần chung Bộ luật hình sự. Trong tập sách này chủ yếu nói về chương VII, VIII về những đối tượng đặc biệt là người chưa thành niên và quân nhân phạm tội...
653 |aViệt Nam
653 |aBộ luật hình sự
653 |aBình luận
690|aPháp luật
691|aLuật
692|aLuật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2101422
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2101422 Kho đọc số 1 tầng 1 345.597 PH104B Sách tham khảo 1