Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6
    Nhan đề: 10 phút tự học tiếng Nhật mỗi ngày /
DDC 495.6
Tác giả CN Megumi
Nhan đề 10 phút tự học tiếng Nhật mỗi ngày / Megumi c.b
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 283tr. : minh họa, 1CD ; 21cm
Tóm tắt Cung cấp cho học sinh, sinh viên và những độc giả yêu mến tiếng Nhật một nền tảng vững chắc nhất về ngôn ngữ Nhật Bản dựa vào phương pháp sử dụng thường xuyên những mẫu câu đàm thoại trong ứng xử hàng ngày
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Tự học
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1159950
00000000nam#a2200000ui#4500
00115246
00212
004BD7C6E27-7A49-496A-967F-657EEEE703E9
005202011301537
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c90000
039|a20201130153732|bphamhuong|y20170426091802|zphamhuong
082 |a495.6
100 |aMegumi
245 |a10 phút tự học tiếng Nhật mỗi ngày / |cMegumi c.b
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2016
300 |a283tr. : |bminh họa, 1CD ; |c21cm
520 |aCung cấp cho học sinh, sinh viên và những độc giả yêu mến tiếng Nhật một nền tảng vững chắc nhất về ngôn ngữ Nhật Bản dựa vào phương pháp sử dụng thường xuyên những mẫu câu đàm thoại trong ứng xử hàng ngày
653 |aTiếng Nhật
653 |aTự học
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1159950
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongTran/10phut.png
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1159950 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách giáo trình 1 Hạn trả:19-02-2019