Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 S500M
    Nhan đề: みんなの日本語中級II本冊 /
DDC 495.6
Tác giả CN Surinetwork
Nhan đề みんなの日本語中級II本冊 / Surinetwork
Nhan đề khác Minna no Nihongo (Tiếng Nhật cho mọi người) Trung Cấp 2 (Giáo trình chính kèm CD)
Thông tin xuất bản Surinetwork, 2021
Mô tả vật lý 249tr.+ 2 đĩa
Tóm tắt Cuốn giáo trình tổng hợp dành cho cấp độ trung cấp
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118640
00000000nam#a2200000ui#4500
00121812
00211
0048BEF4CCA-4E35-4B40-BB67-00A9893AAD53
005202211241454
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-4883195909
039|y20221124145506|ztrannhien
082 |a495.6|bS500M
100 |aSurinetwork
245 |aみんなの日本語中級II本冊 / |cSurinetwork
246|aMinna no Nihongo (Tiếng Nhật cho mọi người) Trung Cấp 2 (Giáo trình chính kèm CD)
260 |bSurinetwork, |c2021
300 |a249tr.+ 2 đĩa
520 |aCuốn giáo trình tổng hợp dành cho cấp độ trung cấp
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118640
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118640 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 S500M Sách giáo trình 1