Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 294.3 NG527L
    Nhan đề: Lịch sử Phật giáo Việt Nam /
DDC 294.3
Tác giả CN Nguyễn Tài Thư
Nhan đề Lịch sử Phật giáo Việt Nam / Nguyễn Tài Thư ch.b., Minh Chi, Lý Kim Hoa,...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2021
Mô tả vật lý 459 tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày có hệ thống sự phát triển của Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập đến giữa thế kỉ XX: Thời kì du nhập và Bắc thuộc (thế kỉ I - đầu thế kỉ X); từ thời Ngô đến thời Trần (thế kỉ X - thế kỉ XIV); từ thời Hậu Lê đến thời Tây Sơn (thế kỉ XV - thế kỉ XVIII); dưới triều Nguyễn (thế kỉ XIX); thời kì Pháp thuộc (nửa cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX)
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Phật giáo
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(3): 2117621-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00121636
00212
0044AD5C972-5CDB-47EC-8A7E-513F05F13414
005202204280916
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220428091630|ztrannhien
082 |a294.3|bNG527L
100 |aNguyễn Tài Thư
245 |aLịch sử Phật giáo Việt Nam / |cNguyễn Tài Thư ch.b., Minh Chi, Lý Kim Hoa,...
260 |aH. : |bNxb. Đại học Sư phạm, |c2021
300 |a459 tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày có hệ thống sự phát triển của Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập đến giữa thế kỉ XX: Thời kì du nhập và Bắc thuộc (thế kỉ I - đầu thế kỉ X); từ thời Ngô đến thời Trần (thế kỉ X - thế kỉ XIV); từ thời Hậu Lê đến thời Tây Sơn (thế kỉ XV - thế kỉ XVIII); dưới triều Nguyễn (thế kỉ XIX); thời kì Pháp thuộc (nửa cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX)
653 |aLịch sử
653|aPhật giáo
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aTôn giáo học
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(3): 2117621-3
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117621 Kho đọc số 1 tầng 1 294.3 NG527L Sách tham khảo 1
2 2117622 Kho đọc số 1 tầng 1 294.3 NG527L Sách tham khảo 2
3 2117623 Kho đọc số 1 tầng 1 294.3 NG527L Sách tham khảo 3