Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6
    Nhan đề: 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験学習者 第4版 /
DDC 495.6
Tác giả CN Human Academy
Nhan đề 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験学習者 第4版 / Human Academy
Nhan đề khác Hướng dẫn kiểm tra năng lực giảng dạy tiếng Nhật Sách kiểm tra năng lực giảng dạy tiếng Nhật
Thông tin xuất bản Japan : Shoeisha, 2017
Mô tả vật lý 519tr.+ đĩa
Tóm tắt Sách dành cho giáo viên tiếng Nhật và những người đang chuẩn bị thi chứng chỉ năng lực dạy tiếng Nhật của Chính phủ Nhật Bản. Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo học pháp, tâm lý người học, vai trò của người dạy và những phương pháp dạy ngoại ngữ hiệu quả. Sách cũng phân tích và hướng dẫn cách dạy phát âm, từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật. Đây là tài liệu tham khảo cần thiết dành cho giáo viên tiếng Nhật và những sinh viên mong muốn trở thành giáo viên tiếng Nhật sau này.
Từ khóa tự do Hướng dẫn kiểm tra năng lực
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2116724
00000000nam#a2200000ui#4500
00119142
00212
004D0AFA5ED-4CBD-4885-A631-639A1CF0A9BB
005202101070901
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9784798148946
039|a20210107090446|btrannhien|y20200609095125|ztrannhien
041|aNhật Bản
082 |a495.6
100 |aHuman Academy
245 |a日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験学習者 第4版 / |cHuman Academy
246|aHướng dẫn kiểm tra năng lực giảng dạy tiếng Nhật Sách kiểm tra năng lực giảng dạy tiếng Nhật
260 |aJapan : |bShoeisha, |c2017
300 |a519tr.+ đĩa
520 |aSách dành cho giáo viên tiếng Nhật và những người đang chuẩn bị thi chứng chỉ năng lực dạy tiếng Nhật của Chính phủ Nhật Bản. Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo học pháp, tâm lý người học, vai trò của người dạy và những phương pháp dạy ngoại ngữ hiệu quả. Sách cũng phân tích và hướng dẫn cách dạy phát âm, từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật. Đây là tài liệu tham khảo cần thiết dành cho giáo viên tiếng Nhật và những sinh viên mong muốn trở thành giáo viên tiếng Nhật sau này.
653 |aHướng dẫn kiểm tra năng lực
653 |aTiếng Nhật
653 |aGiảng dạy
653|aNhật Bản
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2116724
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116724 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 Sách tham khảo 1