Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 H500GI
    Nhan đề: 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第4版 /
DDC 495.6
Tác giả CN Human Academy
Nhan đề 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第4版 / Human Academy
Nhan đề khác Giáo trình hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, quyển 4
Thông tin xuất bản Shoeisha, 2020
Mô tả vật lý 519tr.+ 1 đĩa
Tóm tắt Hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, quyển 4
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118687
00000000nam#a2200000ui#4500
00121859
00212
00417A02143-3FC4-4638-A9F2-4CF6C9911B3D
005202211251513
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-4798148946
039|y20221125151330|ztrannhien
082 |a495.6|bH500GI
100 |aHuman Academy
245 |a日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第4版 / |cHuman Academy
246|aGiáo trình hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, quyển 4
260 |bShoeisha, |c2020
300 |a519tr.+ 1 đĩa
520 |aHướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, quyển 4
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118687
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118687 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 H500GI Sách tham khảo 1