Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 H500GI
    Nhan đề: 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 合格問題集 第3版 (日本語) /
DDC 495.6
Tác giả CN Human Academy
Nhan đề 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 合格問題集 第3版 (日本語) / Human Academy
Nhan đề khác Giáo trình hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập bài luyện, quyển 3
Thông tin xuất bản Shoeisha, 2020
Mô tả vật lý 407tr.+ 2 đĩa
Tóm tắt Hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập bài luyện, quyển 3
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118688
00000000nam#a2200000ui#4500
00121860
00212
004A2100221-E63E-49C8-94C2-DA07D3F52C05
005202211251517
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-4798163628
039|y20221125151739|ztrannhien
082 |a495.6|bH500GI
100 |aHuman Academy
245 |a日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 合格問題集 第3版 (日本語) / |cHuman Academy
246|aGiáo trình hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập bài luyện, quyển 3
260 |bShoeisha, |c2020
300 |a407tr.+ 2 đĩa
520 |aHướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập bài luyện, quyển 3
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118688
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118688 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 H500GI Sách tham khảo 1