Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 B100T
    Nhan đề: 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 1~2 /
DDC 495.782
Tác giả CN 백세희
Tác giả CN Baek Se-hee
Nhan đề 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 1~2 / 백세희
Nhan đề Tôi muốn chết nhưng cũng muốn ăn teokpokki
Thông tin xuất bản 흔, 2019
Mô tả vật lý 223tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117146
00000000nam#a2200000ui#4500
00120803
00212
00477CF02B8-B06E-4825-B817-A948C7728B7B
005202107061053
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9791196394578
039|y20210706105336|ztrannhien
082 |a495.782|bB100T
100 |a백세희
100|aBaek Se-hee
245 |a죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 1~2 / |c백세희
245|aTôi muốn chết nhưng cũng muốn ăn teokpokki
260 |b흔, |c2019
300|a223tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117146
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117146 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 B100T Sách tham khảo 1