Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 J400GI
    Nhan đề: 우리의 문학 수업 /
DDC 495.782
Tác giả CN 조향미
Tác giả CN Jo Hyang-mi
Nhan đề 우리의 문학 수업 / 조향미
Nhan đề Giờ học văn học của chúng ta
Thông tin xuất bản 주식회사 양철북출판사, 2019
Mô tả vật lý 336tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117213
00000000nam#a2200000ui#4500
00120872
00212
0049C9E8188-3074-4779-8472-2DB1DBAA5E0F
005202107131601
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9788963722863
039|y20210713160617|ztrannhien
082 |a495.782|bJ400GI
100 |a조향미
100|aJo Hyang-mi
245 |a우리의 문학 수업 / |c조향미
245|aGiờ học văn học của chúng ta
260 |b주식회사 양철북출판사, |c2019
300|a336tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117213
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117213 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 J400GI Sách tham khảo 1