Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 S500T
    Nhan đề: みんなの日本語 中級II 教え方の手引き /
DDC 495.6
Tác giả CN Surinetwork
Nhan đề みんなの日本語 中級II 教え方の手引き / Surinetwork
Nhan đề khác Tiếng Nhật cho mọi người trung cấp II - Hướng dẫn giảng dạy
Thông tin xuất bản Surinetwork, 2014
Mô tả vật lý 226tr.
Tóm tắt Sách tham khảo dành cho giáo viên sử dụng giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người trung cấp II để giảng dạy.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118636
00000000nam#a2200000ui#4500
00121808
00212
00446377F16-258E-440B-AADB-448A72D25C16
005202211241433
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a978-4883196852
039|y20221124143340|ztrannhien
082 |a495.6|bS500T
100 |aSurinetwork
245 |aみんなの日本語 中級II 教え方の手引き / |cSurinetwork
246|aTiếng Nhật cho mọi người trung cấp II - Hướng dẫn giảng dạy
260 |bSurinetwork, |c2014
300 |a226tr.
520 |aSách tham khảo dành cho giáo viên sử dụng giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người trung cấp II để giảng dạy.
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118636
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118636 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 S500T Sách tham khảo 1