Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 S500B
    Nhan đề: みんなの日本語中級I くり返して覚える単語帳 /
DDC 495.6
Tác giả CN Surinetwork
Nhan đề みんなの日本語中級I くり返して覚える単語帳 / Surinetwork
Nhan đề khác Bài tập từ vựng Minna no Nihongo Trung cấp 1
Thông tin xuất bản Surinetwork, 2021
Mô tả vật lý 73tr.
Tóm tắt Tài liệu học từ vựng của giáo trình Minna no Nihongo Trung cấp 1.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118642
00000000nam#a2200000ui#4500
00121814
00212
004BD350B3E-68ED-4B51-88E9-38B187978B50
005202211241503
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-4883197095
039|y20221124150340|ztrannhien
082 |a495.6|bS500B
100 |aSurinetwork
245 |aみんなの日本語中級I くり返して覚える単語帳 / |cSurinetwork
246|aBài tập từ vựng Minna no Nihongo Trung cấp 1
260 |bSurinetwork, |c2021
300 |a73tr.
520 |aTài liệu học từ vựng của giáo trình Minna no Nihongo Trung cấp 1.
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118642
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118642 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 S500B Sách tham khảo 1