Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 S500B
    Nhan đề: みんなの日本語 中級I 翻訳・文法解説 ベトナム語版 /
DDC 495.6
Tác giả CN Surinetwork
Nhan đề みんなの日本語 中級I 翻訳・文法解説 ベトナム語版 / Surinetwork
Nhan đề khác Bản dịch và giải thích Ngữ pháp Minna no Nihongo Trung cấp 1
Thông tin xuất bản Surinetwork, 2019
Mô tả vật lý 114tr.
Tóm tắt Bản dịch từ vựng và giải thích ngữ pháp của giáo trình Minna no Nihongo Trung cấp 1
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118643
00000000nam#a2200000ui#4500
00121815
00212
00470AA3608-93C7-458A-950D-E183BE5EA10F
005202211241505
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a978-4883196920
039|y20221124150555|ztrannhien
082 |a495.6|bS500B
100 |aSurinetwork
245 |aみんなの日本語 中級I 翻訳・文法解説 ベトナム語版 / |cSurinetwork
246|aBản dịch và giải thích Ngữ pháp Minna no Nihongo Trung cấp 1
260 |bSurinetwork, |c2019
300 |a114tr.
520 |aBản dịch từ vựng và giải thích ngữ pháp của giáo trình Minna no Nihongo Trung cấp 1
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118643
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118643 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 S500B Sách tham khảo 1