Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 S500T
    Nhan đề: みんなの日本語 中級II 翻訳・文法解説 ベトナム語版 /
DDC 495.6
Tác giả CN Surinetwork
Nhan đề みんなの日本語 中級II 翻訳・文法解説 ベトナム語版 / Surinetwork
Nhan đề khác Tiếng Nhật cho mọi người trung cấp II - Bản dịch và giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt
Thông tin xuất bản Surinetwork, 2020
Mô tả vật lý 191tr.
Tóm tắt Đây là bản dịch và giải thích ngữ pháp dựa theo Minna no Nihongo Trung Cấp II - Quyển chính.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118645
00000000nam#a2200000ui#4500
00121817
00212
0046C5C620E-2C73-4B4F-8EC5-5C9E62376DD6
005202211241514
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-4883197279
039|y20221124151524|ztrannhien
082 |a495.6|bS500T
100 |aSurinetwork
245 |aみんなの日本語 中級II 翻訳・文法解説 ベトナム語版 / |cSurinetwork
246|aTiếng Nhật cho mọi người trung cấp II - Bản dịch và giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt
260 |bSurinetwork, |c2020
300 |a191tr.
520 |aĐây là bản dịch và giải thích ngữ pháp dựa theo Minna no Nihongo Trung Cấp II - Quyển chính.
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118645
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118645 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 S500T Sách tham khảo 1