Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 S500M
    Nhan đề: みんなの日本語中級〈I〉本冊 /
DDC 495.6
Tác giả CN Surinetwork
Nhan đề みんなの日本語中級〈I〉本冊 / Surinetwork
Nhan đề khác Minna no Nihongo Trung cấp 1 (Giáo trình chính kèm CD)
Thông tin xuất bản Surinetwork, 2008
Mô tả vật lý 203tr.+ 1 đĩa
Tóm tắt Cuốn giáo trình tổng hợp đào tạo các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho nửa đầu của trình độ trung cấp
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118647
00000000nam#a2200000ui#4500
00121819
00211
004F926168C-5987-47A4-B3EE-325962A47AA6
005202211241527
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a978-4883194681
039|a20221124152742|btrannhien|y20221124152614|ztrannhien
082 |a495.6|bS500M
100 |aSurinetwork
245 |aみんなの日本語中級〈I〉本冊 / |cSurinetwork
246|aMinna no Nihongo Trung cấp 1 (Giáo trình chính kèm CD)
260 |bSurinetwork, |c2008
300 |a203tr.+ 1 đĩa
520 |aCuốn giáo trình tổng hợp đào tạo các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho nửa đầu của trình độ trung cấp
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118647
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118647 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 S500M Sách giáo trình 1