Thông tin tài liệu
DDC 495.6
Tác giả CN Ariyama Masaki
Nhan đề 漢字たまご 初級 / Ariyama Masaki, Ochiai Chiharu,..
Nhan đề khác Chữ Hán sơ cấp
Thông tin xuất bản Bonjinsha, 2019
Mô tả vật lý 157tr.
Tóm tắt Giáo trình chữ Hán, gồm 15 bài theo từng tình huống, chủ đề, trình độ N4 và N5.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118700
00000000nam#a2200000ui#4500
00121872
00211
00493831AE3-56E7-42C3-B2A2-00F324CC7029
005202211280956
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a 978-4893588319
039|a20221128095710|btrannhien|y20221128095311|ztrannhien
082 |a495.6|bAR300CH
100 |aAriyama Masaki
245 |a漢字たまご 初級 / |cAriyama Masaki, Ochiai Chiharu,..
246|aChữ Hán sơ cấp
260 |bBonjinsha, |c2019
300 |a157tr.
520 |aGiáo trình chữ Hán, gồm 15 bài theo từng tình huống, chủ đề, trình độ N4 và N5.
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118700
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118700 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 AR300CH Sách giáo trình 1