Ngày đăng bài: 21/11/2023 16:23
Lượt xem: 1603
BÁO TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang (chủ biên)
 Nhà xuất bản:  Đại học quốc gia Hà Nội

Năm xb :2021

Số trang:513tr

Cuốn sách Báo chí và Truyền thông đa phương tiện gồm 7 chương.  Nội dung đã trình bày và lý giải những vấn đề căn bản về lý thuyết và thực tiễn của báo chí và truyền thông đa phương tiện như: đặc trưng của báo chí đa phương tiện, truyền thông đa phương tiện và ảnh hưởng xã hội của chúng; xu hướng phát triển của báo chí thế giới trong kỷ nguyên kỹ thuật số; đặc điểm của hội tụ truyền thông hay mô hình tòa soạn hội tụ; yêu cầu đối với một nhà báo đa phương tiện; ảnh hưởng của xu hướng báo chí và truyền thông đa phương tiện đối với các tờ báo, các tòa soạn báo Việt Nam; truyền thông xã hội ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của báo chí và truyền thông hiện đại. 

Sách hiện có tại thư viện DdẠI học hạ Long, trân trọng giới thiệu!