Ngày đăng bài: 08/12/2023 16:02
Lượt xem: 9378
CƠ SỎ VĂN HỌC SO SÁNH

                                                          

Tác giả: Trần Đình Sử

Nxb: Đại học Sư phạm

Năm xb: 2020

Số trang: 235tr

Sách gồm 6 chương. Cơ sở lí thuyết và tư liệu dùng để biên soạn cuốn sách này phần lớn hấp thu từ các sách chuyên ngành của các học giả Trung Quốc, Nga, Pháp, Mĩ và Việt Nam. Nhưng tư tưởng cơ bản của cuốn sách được các tác giả tích luỹ trong quá trình nghiên cứu về văn học Việt Nam. Phần trình bày kết hợp lí thuyết với nghiên cứu trường hợp. Do là bài giảng, cho nên nhiều chỗ trích dẫn không ghi xuất xứ. Nay tìm lại mất rất nhiều công sức, tài liệu cũng không dễ tìm, vì vậy ngoài những trích dẫn quan trọng có ghi xuất xứ, phần nhiều các tri thức thông dụng xin không ghi xuất xứ.

Trong cuốn sách này nhấn mạnh phần chủ thể tiếp nhận và sáng tạo, đưa ra nhiều ví dụ về văn học so sánh trên cứ liệu văn học Việt Nam, trong quan hệ văn học Việt Nam với nước ngoài.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!