Ngày đăng bài: 18/12/2023 10:42
Lượt xem: 9370
THIẾT KẾ BÀI HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC

                                                            

Tác giả: Nguyễn Hữu Hợp

Nxb: Đại học Sư phạm

Năm xb:2022

Số trang: 212tr

Nội dung gồm có:

Phần một: Một số vấn đề về năng lực và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học

Chương 1. Năng lực và kĩ năng của học sinh tiểu học
Chương 2. Dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học

Phần hai: Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học

Chương 3. Xác định mục tiêu bài học phát triển năng lực
Chương 4. Xác định và lựa chọn nội dung bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học
Chương 5. Lựa chọn và vận dụng phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học
Chương 6. Lựa chọn và vận dụng hình thức tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học
Chương 7. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tiểu học

Sách hiện có tại Thư viện Đại học hạ Long, trân trọng giới thiệu!