Ngày đăng bài: 28/11/2023 10:44
Lượt xem: 1614
KINH TẾ BÁO CHÍ

                                                      

Tác giả: Bùi Chí Trung

NXB: Chính trị Quốc gia sự thật

Năm xb:  2017

Số trang: 320tr

Với mục đích cung cấp những nghiên cứu chuyên sâu, phân tích có cơ sở lý luận và thực tiễn đã được đánh giá, phản biện một cách khoa học nhằm góp phần xây dựng một nền kinh tế báo chí Việt Nam vận hành lành mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước, góp phần để khoảng cánh giữa báo chí Việt Nam với thế giới tiến gần nhau hơn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách Kinh tế báo chí của TS. Bùi Chí Trung – giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sách gồm 3 chương.  Cuốn sách tập trung vào những vấn đề chính của kinh tế báo chí như: các mô hình kinh doanh, kinh tế báo chí trên nền tảng kỹ thuật số, hội tụ đa phương tiện; kỹ năng phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh báo chí, Cùng với những lý thuyết cơ bản, cuốn sách đồng thời hướng đến cả những vấn đề thực tiễn trong hoạt động kinh tế báo chí hiện nay ở Việt Nam.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu !