Ngày đăng bài: 01/12/2023 14:49
Lượt xem: 1843
MÀU SẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP VẼ MÀU

                                                           

Tác giả: Nguyễn Duy Lẫm – Đặng Thị Bích Ngân

Nxb: Mỹ thuật

Số trang:107tr

Năm xb:  2007

Cuốn sách được biên soạn bởi những người có nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực này như họa sĩ Nguyễn Dư Lẫm nguyên hiệu phó trường Mỹ thuật công nghiệp và họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân, thạc sĩ khoa học giáo dục nghệ thuật.

Cuốn:"Màu Sắc Và Phương Pháp Vẽ Màu". Sách trình bày khái quát những đặc trưng, tính chất của màu sắc, các dạng hòa sắc và hiệu quả thị giác của nó. Đặc biệt, sách đưa ra phương pháp vẽ màu thông dụng nhất cho chất liệu bột màu, thuốc nước sơn dầu, phấn màu (chất liệu có nhiều ở Việt Nam).

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!