CÁC LÀNG KHOA BẢNG THĂNG LONG - HÀ NỘI( sách tham khảo)

Cuốn sách đươc hình thành trên cơ sở đề tài khoa học "Từ truyền thống của các làng khoa bảng Thăng Long - Hà Nội đến việc đào tạo nhân tài ở thủ đô hiện nay"

Phá băng bất động sản theo khoa học phong thủy

"Phá băng" bất động sản theo góc độ khoa học phong thủy, là dựa vào Âm dương Ngũ hành,... tìm ra thời điểm (thời gian), địa điểm (không gian) thích hợp để kích hoạt trường khí, mang lại trường khí tốt, hay sự hồi sinh cho bất động sản.