Ngày đăng bài: 06/12/2023 11:10
Lượt xem: 4023
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

                                                         

Tác giả: PGS.TS Vương Toàn

Nxb: Thông tin và Truyền Thông

Năm xb:  2013

Số trang: 238tr

"Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện" do PGS, TS Vương Toàn  biên soạn. Nội dung cuốn sách được chắt lọc từ gần 60 bài viết lớn nhỏ đã công bố tại các hội thảo khoa học chuyên ngành và trên các tạp chí: Thông tin khoa học xã hội, Thư viện Việt Nam, Bản tin Hội Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đặc biệt là nhiều bài đã được in trên bản tin "Thư viện - Công nghệCuốn sách đã phác họa một bức tranh hiện thực về hoạt động thông tin - thư viện nói chung và chuyên về khoa học xã hội ở Việt Nam nói riêng; đồng thời cũng gợi ra một số nội dung đang được ngành Thư viện quan tâm.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, Trân trọng giới thiệu!