Ngày đăng bài: 07/12/2023 09:29
Lượt xem: 7642
TÂM LÝ HỌC KHÁC BIỆT

                                                                    

Tác giả: Nguyễn Công Hoàn ( chủ biên)

Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xb: 2012

Số trang: 340tr

Giáo trình được cấu trúc gồm 7 chương:

Từ chương 1 đến chương 5 do PGS.TS. Ngô Công Hoàn biên soạn; chương 6 và chương 7 do PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà biên soạn.

Chương 1 và chương 2 đề cập đến những vấn đề chung của tâm lý học khác biệt; xác định những khái niệm, phạm trù cơ bản xuyên suốt vấn đề những khác biệt tâm lý; phân tích các yếu tổ chi phối quá trình hình thành, phát triển, thể hiện những khác biệt tâm lý cá nhân và cộng đồng xã hội.

Chương 3, chương 4 trình bày những khác biệt tâm lý cá nhân trong các lĩnh vực hoạt động nhận thức, đời sống xúc cảm tình cảm, ý chí. Trong các chương này cũng đề cập đến cơ chế, con đường hình thành phát triển những khác biệt tâm lý và các cách đánh thức những tiềm năng cá nhân, tự toả sáng cái “tôi” cá nhân theo hướng tích cực.

Chương 5 đề cập đến những biểu hiện khác biệt tâm lý chủ yếu trong nhân cách.

Chương 6 trình bày vấn đề những khác biệt tâm lý cá nhân với tư cách là đại diện của các nhóm xã hội.

Chương 7 nêu một số cách tiếp cận phân loại cá nhân tiêu biểu.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!