Ngày đăng bài: 13/10/2021 16:00
Lượt xem: 462
GiÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG NINH
Thư viện Đại học Hạ Long xin giới thiệu tới thầy cô và các em sinh viên cuốn  giáo trình  điện tử “Di tích và danh thắng tiêu biểu Quảng Ninh” do TS. Phan Thị Huệ - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long chủ biên.

                                                                                                         

Tác giả: Phan Thị Huệ ( chủ biên)

NXB: Đại học Thái Nguyên

Năm xb: 2019

Số Trang:  275tr

Nội dung Sách gồm 5 chương:

 Chương 1: Khái quát tỉnh Quảng Ninh và hệ thống di tích danh thắng ở Quảng Ninh

Chương 2: Di khảo cổ Quảng Ninh

Chương 3: Di tích lịch sử Quảng Ninh

Chương 4: Di tích kiến trúc nghệ thuật Quảng Ninh

Chương 5: Thắng cảnh Quảng Ninh

Bộ giáo trình ra đời là kết quả làm việc,nghiên cứu, nghiêm túc, trách nhiệm của tác giả và tập thể thành viên trong ban biên tập cuốn sách.Cuốn giáo trình còn là tài liệu quý cho công tác đào tạo nguồn nhân  lực du lịch

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!