Ngày đăng bài: 23/12/2022 15:12
Lượt xem: 3043
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỒI GIÁO Ở TRUNG ĐÔNG (Văn hóa , xã hội và chính trị hồi giáo)

                                                                     

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng ( chủ biên)

NXB: Khoa học Xã hội

Năm xb: 2013

Số trang: 399tr

Sách gồm 5 chương
Nội dung của công trình phủ lên một không gian Trung Đông rộng lớn, được xác định dựa theo những tiêu chí đặc thù trong nghiên cứu về Hồi giáo ở khu vực này hiện nay.
Lấy tôn giáo học làm cơ sở phát triển, các nhà nghiên cứu đã bước đầu làm rõ một số kiến thức nền tảng về văn hóa, xã hội và chính trị Hồi giáo ở Trung Đông, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về bản chất của Hồi giáo cũng như sự chi phối của nó tới các thể chế chính trị xã hội Trung Đông vốn rất đa dạng và phức tạp, phân tích hiện trạng và dự báo xu hướng biến chuyển của vấn đề Hồi giáo tại đây trong thời gian tới.

Những kết quả trong công trình nghiên cứu này có thể giúp các nhà quản lý ban ngành liên quan của Việt Nam có thêm những cách nhìn khoa học khi đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể. Đồng thời, các tác giả cung hy vọng sẽ góp được một phần hữu ích vào công tác quản lý tôn giáo nói chung, Hồi giáo ở Việt Nam nói riêng trong một số hoạt động nghi lễ và lối sống của cộng đồng người Hồi giáo ở Việt Nam hiện nay.

“Islam giáo” trong nghiên cứu được sử dụng đồng thời bằng thuật ngữ “Hồi giáo”, hiện được chấp nhận tương đương trong các nghiên cứu tôn giáo học ở Việt Nam.
Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!