Ngày đăng bài: 09/03/2023 08:45
Lượt xem: 2445
SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

                                                                                                  

Tác giả:  GS.TS Nguyễn Đình Cống ( chủ biên)

NXB: Khoa học và kỹ thuật

Năm xb: 2013

Số trang 134 tr

Tài liệu này trước đây mang tên Sàn bề tông cốt thép toàn khối, dùng để giảng dạy và hướng dẫn làm đồ án môn học của Bộ môn Công trình bêtông cốt thép Trường đại học Xây dựng, được biên soạn theo Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 5574 -1991.

Gần đây Bộ Xây dựng đã ban hành Tiêu chuẩn mới về thiết kế: TCXDVN 356: 2005 để thay thế cho Tiêu chuẩn TCVN 5574. Việc đó đòi hỏi thay đổi các hướng dẫn tính toán. Tài liệu này nhằm dáp ứng yêu cầu vừa nêu.

So với tài liệu dã nêu trên thì tài liệu này dược dổi mới cả về nội dung và cách trình bày. Nội dung phong phủ hơn, theo sát TCXDVN 356 : 2005, trình bày theo từng vấn đề: tính toán nội lực, tính toán và cấu tạo cốt thép.

Tài liệu được dùng cho sinh viên các ngành xây dựng, để học tập, làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Nó cũng được dùng cho các kĩ sư trong việc thiết kế và thi công kết cấu sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối, làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và những người quan tâm dến môn học kết cấu bêtông cốt thép.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!