Ngày đăng bài: 26/05/2023 09:40
Lượt xem: 2629
PHIÊN TÒA SƠ THẨM DÂN SỰ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

                                                                                      

Tác giả: Bùi Thị Huyền

Nxb: Chính trị Quốc gia

Năm xb: 2011

Số trang:  278tr

Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương:

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về phiên tòa sơ thẩm dân sự

Chương II: Pháp luật Việt Nam hiện hành về phiên tòa sơ thẩm dân sự và thực tiễn thực hiện

Chương III: Hoàn thiện và thực hiện pháp luật về phiên tòa sơ thẩm dân sự ở Việt Nam.

Phiên Tòa Sơ Thẩm Dân Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Quá trình giải quyết vụ việc dân sự có thể trải qua các giai đoạn khác nhau như khởi kiện, thụ lý, hòa giải, chuẩn bị xét sử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, trong đó phiên tòa sơ thẩm dân sự là giai đoạn rất quan trọng. Tại phiên tòa sơ thẩm dân sự, toàn bộ các chứng cớ, tài liệu của vụ việc, những yêu cầu của các bên đương sự được xem xét, đánh giá trực tiếp, công khai, khách quan và toàn diện. Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về phiên tòa sơ thẩm dân sự

Sách hiện có tại thư viện Đại Hạ Long, trân trọng giới thiệu!